شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

رها 20

+ عطر گل در روز شهادت بي بي فاطمه از فضاي مجلس روضه مان مي ايد حضورت در مجلسمان نشاني از مهدي فاطمه دارد
رها 20
دعا کنيد لايق باشم دعاگوي شما هستم
چراغ جادو
رها 20
رتبه 0
0 برگزیده
368 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top