شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

رها 20

+ سر کلاس بوديم استاد گفتند نماز ي تکليف ک بايد انجام بديم ولي خداوند دعاي بعد از نماز رو از ما بنده هاش ميخواد،خدا ميگه بنده من نماز رو براي تکليفت خوندي حالا با اختيارت بيا يکم بعد از نمازت با من حرف بزن،استاد ميگفتن تا سه تا دعا بعد از نماز مستجاب ميشه،ميگفتن خدا رو ب فرشتگان حامل نماز ميکنه و ميگه بنده ام بعد از نماز از من چ خواست؟فرشتگان ميگويند هيچ.خداوند ميفرمايند من ه
رها 20
خداوند ميفرمايند من نيازي ب نماز بنده ام ندارم و اين نماز هم چون سيلي ب صورت نمازگذار ميخورد.
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
رها 20
رتبه 0
0 برگزیده
368 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top