شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

رها 20

+ [پيامک] امشب شب ليله الرغايبه اگه دستاتو روبه خدا بالا بردي اگه جاي خالي بين خواسته هات بود ما رو هم دعا کن.نائب الزياره همتون حرم عمه سادات
جزتو
http://yeghanehjan.parsiblog.com/Feeds/7452558/
ساعت دماسنج
رها 20
رتبه 0
0 برگزیده
368 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top